MRA

Een MRA (Mandubulair Repositie Apparaat) tegen snurken is een mogelijke behandeling van slaapapneu. De MRA tegen snurken is een soort kunststof plaat die ‘s nachts over de tanden wordt geplaatst. Hierbij wordt de stand van de onderkaak iets aangepast waardoor de luchtpijp verder geopend wordt. Op deze manier helpt de MRA tegen snurken of tegen snurken of tegen slaapapneu.Er is uitvoerig getest met een MRA tegen snurken. Gebleken is dat in 97% van de gevallen de MRA het gewenste effect heeft. Een MRA werkt niet alleen tegen snurken maar ook tegen slaapapneu. Bij slaapapneu wordt de luchtpijp tijdens de slaap tijdelijk volledig afgesloten en dit voorkomt de MRA.

Meer informatie over MRA kunt ook vinden op www.apneuvereniging.nl