Enquête

Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van onze zorgverlening. Door het invullen van deze korte vragenlijst helpt u ons team, onze service naar u te versterken.

U hoeft uw naam niet op te geven, het onderzoek is anoniem.